Studiu de caz

In curand!

Hot Spot = Punct de acces la Internet fără fire. Denumeşte locaţia fizică unde serviciul Wi-Fi sau 802.11b este disponibil utilizatorilor de Internet.
Dictionar IT